Linh kiện Media

Tủ lạnh Panasonic 540 lít R

Thursday, November 24, 2016

Panel PS 005

Tủ lạnh Panasonic 540 lít R

Thursday, November 24, 2016

Panel PS 004

Tủ lạnh Panasonic 540 lít R

Thursday, November 24, 2016

Panel PS 003

Tủ lạnh Panasonic 540 lít R

Thursday, November 24, 2016

Panel PS 002

Tủ lạnh Sanyo 540 lít R

Thursday, November 24, 2016

Các thiết bị điện hay sử dụng trong hệ thống lạnh

Tủ lạnh Toshiba 359 lít ...

Thursday, November 24, 2016

Tủ lạnh Toshiba 359 lít GR-TG41VPDZ (ZW1)

Tủ lạnh Toshiba 313 lít ...

Thursday, November 24, 2016

Tủ lạnh Toshiba 313 lít GR-R37FVUD

Tủ lạnh Toshiba 505 lít ...

Thursday, November 24, 2016

Tủ lạnh Toshiba 505 lít GR-HG55VDZ XK

Tủ lạnh Toshiba 600 lít ...

Thursday, November 24, 2016

Tủ lạnh Toshiba 600 lít GR-WG66VDAZ